Stockholm 20150909.Clara Henry, boksläpp, Ja, jag har mens, hurså?.Foto: Elisabeth Ubbe / DAGENS NYHETER
Stockholm 20150909.Clara Henry, boksläpp, Ja, jag har mens, hurså?.Foto: Elisabeth Ubbe / DAGENS NYHETER
Stockholm 20150909.Clara Henry, boksläpp, Ja, jag har mens, hurså?.Foto: Elisabeth Ubbe / DAGENS NYHETER
Stockholm 20150909.Clara Henry, boksläpp, Ja, jag har mens, hurså?.Foto: Elisabeth Ubbe / DAGENS NYHETER
Stockholm 20150909.Clara Henry, boksläpp, Ja, jag har mens, hurså?.Foto: Elisabeth Ubbe / DAGENS NYHETER
Stockholm 20150909.Clara Henry, boksläpp, Ja, jag har mens, hurså?.Foto: Elisabeth Ubbe / DAGENS NYHETER
Copyright Elisabeth Ubbe
Using Format